De kennisproducten die worden ontwikkeld beslaan de aandachtsgebieden:  duurzaam bodembeheer, grondwater- en oppervlaktewaterbeheer, duurzame gebiedsontwikkeling, duurzaam bouwen en andere thema’s in relatie tot natuur en milieu.

Duurzaam Bodemgebruik Duurzaam waterbeheer Duurzame gebiedsontwikkeling Duurzaam bouwen