Ruimtelijke klimaatadaptatie

Intensieve interactieve eendaagse cursus – Dinsdag 2 oktober 2018 Utrecht / Woensdag 7 november 2018 Eindhoven

Het is inmiddels een gegeven dat extreme neerslag, langere droogtes en hittestress ten gevolge van kli- maatverandering zich ook in Nederland steeds vaker voordoen. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adapta- tie (DPRA) uit 2017 stelt dat in 2021 klimaatadaptatie onderdeel moet zijn van het beleid én het handelen van gemeenten. lees verder

Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie

Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie – Woensdag 1 november 2017 – Jaarbeurs Utrecht

Bodem en grondwater kunnen een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie worden. Dat begint bij het benoemen van waardevolle functies van deze milieucompartimenten, bijvoorbeeld voor landbouw, natuur, kabels en leidingen, opslag van warmte en koude en drinkwaterwinning. lees verder

Succesvol uitvoeren van gemeentelijk Energie- en Klimaatbeleid

Eendaagse praktijkcursus – Succesvol uitvoeren van gemeentelijk Energie- en Klimaatbeleid – Donderdag 2 november 2017 – Utrecht

Nederland moet CO2 neutraal worden in 2050. De onlangs door minister Kamp gelanceerde Energie Agenda voorziet in een belangrijke regierol voor gemeenten. lees verder

Drainagetechniek en Geohydrologie

Eendaagse intensieve cursussen Drainagetechniek – Donderdag 30 november 2017 – Utrecht / Geodydrologie Donderdag 25 januari 2018 – Utrecht

• Bodemprocessen en doorlaatproeven
• Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst
• Bergingsfactoren en drainafstanden• Uitvoeren van berekeningen aan de hand van praktijkopgaven lees verder

Page 1 of 1612345»10...Last »