Succesvol uitvoeren van gemeentelijk energie- en klimaatbeleid

Eendaagse praktijkcursus Succesvol uitvoeren van gemeentelijk Energie- en Klimaatbeleid - Dinsdag 27 juni 2017 –  Utrecht

Nederland moet CO2 neutraal worden in 2050. De onlangs door minister Kamp gelanceerde Energie Agenda voorziet in een belangrijke regierol voor gemeenten. Dat vergt veel van de gemeentelijke organisatie, want uiteindelijk gaat het om veel meer dan energieverduurzaming. Denk bijvoorbeeld ook aan Circulaire Economie, afvalscheiding en hergebruik, etc. lees verder

Seminar Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet

Seminar Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet – Woensdag 8 februari 2017 – Utrecht

Begin 2019 worden 26 afzonderlijke wetten die beoogd zijn onze omgeving te beschermen opgenomen in de Omgevingswet. Het aantal algemene maatregelen van bestuur wordt gereduceerd van meer dan honderd naar vier. lees verder

Werken met Sanscrit in de praktijk

Workshop Werken met Sanscrit in de praktijk - Woensdag 8 juni 2016 Utrecht / Woensdag 21 september 2016

Sanscrit is het op internet beschikbaar rekenmodel voor de toepassing van het Saneringscriterium Bodem. Dit saneringscriterium is opgenomen in de Circulaire Bodemsanering van 2009.
Het programma Sanscrit dient ter beoordeling van humane, ecologische en verspreidingsrisico’s ten gevolge van de aanwezigheid van bodem/grondwater-verontreiniging. lees verder

Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet

Seminar – Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet: Woensdag 16 maart 2016 Jaarbeurs – Utrecht

• Van 26 bestaande wetten naar één Omgevingswet; zitten we op schema voor 2018?
• Meer beleidsruimte voor provincies, waterschappen en gemeenten lees verder

Page 1 of 1512345»10...Last »