Congres Bodem en verdroging

Congres Bodem en verdroging – Donderdag 24 januari 2019 Congrescentrum WICC Wageningen

Sinds eeuwen is het beheer van bodem en water in Nederland erop gericht om overtollig water zo snel mogelijk af te voeren. Daartoe is het landelijk gebied van drainagebuizen voorzien, zijn beken en rivieren recht getrokken en is het stedelijk gebied vrijwel overal gerioleerd. De zomer van 2018 heeft verschillende records gebroken qua temperatuur en droogte. lees verder

Ruimtelijke klimaatadaptatie

Intensieve interactieve eendaagse cursus – Dinsdag 2 oktober 2018 Utrecht / Woensdag 7 november 2018 Eindhoven

Het is inmiddels een gegeven dat extreme neerslag, langere droogtes en hittestress ten gevolge van kli- maatverandering zich ook in Nederland steeds vaker voordoen. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adapta- tie (DPRA) uit 2017 stelt dat in 2021 klimaatadaptatie onderdeel moet zijn van het beleid én het handelen van gemeenten. lees verder

Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie

Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie – Woensdag 1 november 2017 – Jaarbeurs Utrecht

Bodem en grondwater kunnen een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie worden. Dat begint bij het benoemen van waardevolle functies van deze milieucompartimenten, bijvoorbeeld voor landbouw, natuur, kabels en leidingen, opslag van warmte en koude en drinkwaterwinning. lees verder

Succesvol uitvoeren van gemeentelijk Energie- en Klimaatbeleid

Eendaagse praktijkcursus – Succesvol uitvoeren van gemeentelijk Energie- en Klimaatbeleid – Donderdag 2 november 2017 – Utrecht

Nederland moet CO2 neutraal worden in 2050. De onlangs door minister Kamp gelanceerde Energie Agenda voorziet in een belangrijke regierol voor gemeenten. lees verder

Page 1 of 1612345»10...Last »