Werken met Sanscrit in de praktijk

Workshop Werken met Sanscrit in de praktijk - Woensdag 8 juni 2016 Utrecht / Woensdag 21 september 2016

Sanscrit is het op internet beschikbaar rekenmodel voor de toepassing van het Saneringscriterium Bodem. Dit saneringscriterium is opgenomen in de Circulaire Bodemsanering van 2009.
Het programma Sanscrit dient ter beoordeling van humane, ecologische en verspreidingsrisico’s ten gevolge van de aanwezigheid van bodem/grondwater-verontreiniging. lees verder

Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet

Seminar – Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet: Woensdag 16 maart 2016 Jaarbeurs – Utrecht

• Van 26 bestaande wetten naar één Omgevingswet; zitten we op schema voor 2018?
• Meer beleidsruimte voor provincies, waterschappen en gemeenten lees verder

Drainagetechniek en Geohydrologie

Eendaagse intensieve cursus - Geohydrologie: 16 maart 2016 in Utrecht en 14 september 2016 in Eindhoven / Drainagetechniek: 6 april 2016 in Utrecht en 12 oktober 2016 in Eindhoven

• Bodemprocessen en doorlaatproeven
• Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst
• Bergingsfactoren en drainafstanden lees verder

Bedrijfsriolering

Intensieve eendaagse cursus - Woensdag 20 mei 2015 Nijmegen

Bedrijfsriolering. Uit het zicht en onder de grond. Nodig voor de afvoer van afvalwater uit processen en regenwater dat valt op terreinen. lees verder

Page 2 of 16«12345»10...Last »