Drainagetechniek en Geohydrologie

Eendaagse intensieve cursus - Geohydrologie: 16 maart 2016 in Utrecht en 14 september 2016 in Eindhoven / Drainagetechniek: 6 april 2016 in Utrecht en 12 oktober 2016 in Eindhoven

• Bodemprocessen en doorlaatproeven
• Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst
• Bergingsfactoren en drainafstanden lees verder

Bedrijfsriolering

Intensieve eendaagse cursus - Woensdag 20 mei 2015 Nijmegen

Bedrijfsriolering. Uit het zicht en onder de grond. Nodig voor de afvoer van afvalwater uit processen en regenwater dat valt op terreinen. lees verder

Circulaire economie in de bouw

Intensieve cursus Circulaire economie in de bouw - Donderdag 12 maart Eindhoven / Dinsdag 15 september Utrecht

In deze periode van stagnatie in de bouwsector valt op dat bedrijven die zich profileren in duurzaamheid relatief goed presteren. De bouwwereld staat daarbij voor een aantal grote uitdagingen: lees verder

De dag van de Geohydrologie

Woensdag 4 maart 2015, Jaarbeurs, Utrecht

De toenemende drukte in de ondergrond heeft ook zijn (soms vergaande) effecten op het grondwater in zowel stedelijk als landelijk gebied in Nederland.De effecten van ruimtelijke ingrepen (boven- en ondergrondse RO), grondwaterverontreiniging, open en gesloten WKO systemen en hun thermische invloedsgebieden, winning van proceswater, drinkwater, bronbemalingen leiden door die toenemende drukte steeds vaker tot conflicterende belangen. lees verder

Page 3 of 16«12345»10...Last »