Circulaire economie in de bouw

Intensieve cursus Circulaire economie in de bouw - Donderdag 12 maart Eindhoven / Dinsdag 15 september Utrecht

In deze periode van stagnatie in de bouwsector valt op dat bedrijven die zich profileren in duurzaamheid relatief goed presteren. De bouwwereld staat daarbij voor een aantal grote uitdagingen: lees verder

De dag van de Geohydrologie

Woensdag 4 maart 2015, Jaarbeurs, Utrecht

De toenemende drukte in de ondergrond heeft ook zijn (soms vergaande) effecten op het grondwater in zowel stedelijk als landelijk gebied in Nederland.De effecten van ruimtelijke ingrepen (boven- en ondergrondse RO), grondwaterverontreiniging, open en gesloten WKO systemen en hun thermische invloedsgebieden, winning van proceswater, drinkwater, bronbemalingen leiden door die toenemende drukte steeds vaker tot conflicterende belangen. lees verder

Omgevingseffecten van waterpeilverandering

Intensieve eendaagse cursus – Woensdag 8 oktober 2014 in Leiden of Woensdag 10 december 2014 in Utrecht

Het peil van oppervlaktewater kan invloed hebben op de grondwaterstand en dat geldt dus ook voor wijzigingen in dat peil. De mogelijke gevolgen van peilveranderingen kunnen voor landbouw en natuur,
maar bijvoorbeeld ook voor (stedelijke) bebouwing verstrekkend zijn.
lees verder

Drainagetechniek en Geohydrologie

Eendaagse intensieve cursus - Drainagetechniek Dinsdag 7 oktober 2014 – Eindhoven / Geohydrologie Dinsdag 14 oktober 2014 – Eindhoven

• Bodemprocessen en doorlaatproeven
• Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst
• Bergingsfactoren en drainafstanden
• Uitvoeren van berekeningen aan de hand van praktijkopgaven
• Ontwerp van een drainage, keuze materiaal en diameter, realisatie
• Peilgestuurde drainage; systemen voor water vasthouden en afvoeren
• Inspectie en onderzoek functioneren drainage
• Onderhoudsaspecten en levensduur

Programma Drainagetechniek en Geohydrologie

U kunt zich via onderstaand formulier inschrijven

*(Verplicht veld)
Factuurgegevens ten name van:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.
Page 3 of 16«12345»10...Last »