Omgevingseffecten van waterpeilverandering

Intensieve eendaagse cursus – Woensdag 8 oktober 2014 in Leiden of Woensdag 10 december 2014 in Utrecht

Het peil van oppervlaktewater kan invloed hebben op de grondwaterstand en dat geldt dus ook voor wijzigingen in dat peil. De mogelijke gevolgen van peilveranderingen kunnen voor landbouw en natuur,
maar bijvoorbeeld ook voor (stedelijke) bebouwing verstrekkend zijn.
lees verder

Drainagetechniek en Geohydrologie

Eendaagse intensieve cursus - Drainagetechniek Dinsdag 7 oktober 2014 – Eindhoven / Geohydrologie Dinsdag 14 oktober 2014 – Eindhoven

• Bodemprocessen en doorlaatproeven
• Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst
• Bergingsfactoren en drainafstanden
• Uitvoeren van berekeningen aan de hand van praktijkopgaven
• Ontwerp van een drainage, keuze materiaal en diameter, realisatie
• Peilgestuurde drainage; systemen voor water vasthouden en afvoeren
• Inspectie en onderzoek functioneren drainage
• Onderhoudsaspecten en levensduur

Programma Drainagetechniek en Geohydrologie

U kunt zich via onderstaand formulier inschrijven

*(Verplicht veld)
Factuurgegevens ten name van:

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van deze cursus wordt € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien u binnen 2 weken voor de datum van de bijeenkomst annuleert, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden.

Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving gebruik maken.
De Overheid als leverancier van Duurzame Energie en Grondstoffen

Seminar met excursieprogramma – Datum: Woensdag 18 juni 2014 – Herhaling: Woensdag 18 september 2014
Locatie: Waterschap Aa en Maas, ‘s-Hertogenbosch

De Nederlandse overheid heeft zich een CO2 reductie doelstelling opgelegd van 30% in 2020 ten opzichte van het jaar 1990. Bij vrijwel alle overheidsinstanties lopen initiatieven en reeds gerealiseerde projecten die niet alleen aan vermindering van CO2 uitstoot bijdragen, maar de overheid ook steeds meer in de positie brengen van (schoon) water-, energie- en grondstoffen-producent/leverancier. lees verder

Duurzame Renovatie van woningen

Tweedaagse cursus – Dinsdag 9 & 16 september 2014 Utrecht

Renoveren en de bestaande voorraad vormen de nieuwe speerpunten voor de Nederlandse bouw. Een groot deel van de bestaande woningvoorraad is op een leeftijd dat er veel werkzaamheden nodig zijn. Ruim twee miljoen naoorlogse woningen zijn nu vijftig tot zestig jaar oud, tijd voor een nieuwe kwaliteitsimpuls. Voor corporaties betekent dit vaak dat de boekperiode ten einde is, echter de daadwerkelijke levensduur van de woning is nog (lang) niet verstreken. Door de woningen grondig te renoveren wordt een kwaliteitsimpuls gegeven waardoor de levensduur gemiddeld vijfentwintig tot dertig jaar wordt verlengd. lees verder

Page 4 of 16« First...«23456»10...Last »