(Her)ontwikkeling van terreinen van zorginstellingen

Praktijkdag -Flexibiliteit en kwaliteit als verdienmodel - Woensdag 29 mei 2013 –  congreszaal GGNet Apeldoorn

Sinds enkele jaren zijn zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor hun vastgoed en gelijk moeten ze aan de slag. De wijzigingen in de bekostiging van zorgvastgoed in de afgelopen jaren, het scheiden van zorg en wonen en de uitvoering van het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013 – 2014 zullen er toe leiden dat de overcapaciteit aan verouderd zorgvastgoed op instellingsterreinen tot uitdrukking komt in grootschalige leegstand. lees verder

Nazorg bij bodemsanering en stortplaatsen

Seminar Nazorg bij bodemsanering en stortplaatsen - Donderdag 25 april 2013 Jaarbeurs Utrecht

Bij de bodemsanering kan gekozen worden uit het verwijderen van de verontreinigende stoffen uit de bodem en het isoleren, beheersen en controleren (IBC) daarvan. De afweging vond plaats op basis van locatiespecifieke omstandigheden. Vanaf het begin van de bodemsaneringsoperatie in 1980 tot op heden is op tientallen locaties gekozen voor IBC-maatregelen. Bij de meeste voormalige en huidige stortplaatsen wordt ook gekozen voor IBC-maatregelen. lees verder

Duurzame bouwfysica in woningbouw en utiliteit

Tweedaagse praktijkcursus - Dinsdag 28 mei + 4 juni 2013 Eindhoven

Menigeen heeft de mond vol over “duurzaam bouwen”, maar wat is het eigenlijk? Men leest over “passief huis, cradle 2 cradle, zelfregulerende ventilatie, suskasten, ZTA” enz. Wat houden deze begrippen in? lees verder

Duurzaam aan het werk

Modulaire opleiding ‘Duurzaam aan het werk’ – van duurzaam denken naar handelen -

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen krijgen een steeds breder draagvlak in de maatschappij. Was het vroeger typisch iets voor milieu-idealisten, nu zien we bij zowel overheden als bedrijven dat de duurzaamheidsgedachte breed gedragen wordt.

lees verder

Page 7 of 15« First...«56789»10...Last »