Circulaire economie in de bouw

Intensieve cursus Circulaire economie in de bouw - Donderdag 12 maart Eindhoven / Dinsdag 15 september Utrecht In deze periode van stagnatie in de bouwsector valt op dat bedrijven die zich profileren in duurzaamheid relatief goed presteren. De bouwwereld staat daarbij voor een aantal grote uitdagingen:

read more

De dag van de Geohydrologie

Woensdag 4 maart 2015, Jaarbeurs, Utrecht De toenemende drukte in de ondergrond heeft ook zijn (soms vergaande) effecten op het grondwater in zowel stedelijk als landelijk gebied in Nederland.De effecten van ruimtelijke ingrepen (boven- en ondergrondse RO), grondwaterverontreiniging, open en gesloten WKO systemen en hun thermische invloedsgebieden, winning van proceswater, drinkwater, bronbemalingen leiden door die [...]

read more

Omgevingseffecten van waterpeilverandering

Intensieve eendaagse cursus – Woensdag 8 oktober 2014 in Leiden of Woensdag 10 december 2014 in Utrecht Het peil van oppervlaktewater kan invloed hebben op de grondwaterstand en dat geldt dus ook voor wijzigingen in dat peil. De mogelijke gevolgen van peilveranderingen kunnen voor landbouw en natuur, maar bijvoorbeeld ook voor (stedelijke) bebouwing verstrekkend zijn.

read more

Drainagetechniek en Geohydrologie

Eendaagse intensieve cursus - Drainagetechniek Dinsdag 7 oktober 2014 – Eindhoven / Geohydrologie Dinsdag 14 oktober 2014 – Eindhoven • Bodemprocessen en doorlaatproeven • Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst • Bergingsfactoren en drainafstanden • Uitvoeren van berekeningen aan de hand van praktijkopgaven • Ontwerp van een drainage, keuze materiaal en diameter, realisatie • Peilgestuurde drainage; systemen voor [...]

read more

De Overheid als leverancier van Duurzame Energie en Grondstoffen

Seminar met excursieprogramma – Datum: Woensdag 18 juni 2014 – Herhaling: Woensdag 18 september 2014 Locatie: Waterschap Aa en Maas, ‘s-Hertogenbosch De Nederlandse overheid heeft zich een CO2 reductie doelstelling opgelegd van 30% in 2020 ten opzichte van het jaar 1990. Bij vrijwel alle overheidsinstanties lopen initiatieven en reeds gerealiseerde projecten die niet alleen aan [...]

read more

Duurzame Renovatie van woningen

Tweedaagse cursus – Dinsdag 9 & 16 september 2014 Utrecht Renoveren en de bestaande voorraad vormen de nieuwe speerpunten voor de Nederlandse bouw. Een groot deel van de bestaande woningvoorraad is op een leeftijd dat er veel werkzaamheden nodig zijn. Ruim twee miljoen naoorlogse woningen zijn nu vijftig tot zestig jaar oud, tijd voor een [...]

read more

Handhaving van het Besluit bodemkwaliteit

Donderdag 15 mei 2014 – locatie Jaarbeurs Utrecht Het Besluit bodemkwaliteit bestaat nu ruim vijf jaar. Er is dus ruimschoots ervaring opgedaan met toezicht en handhaving op dit gebied. De ervaringen daarmee zijn wisselend. Vaak wordt gehoord dat het Besluit bodemkwaliteit beslist niet eenvoudiger is geworden dan het Bouwstoffenbesluit. Ook wordt wel beweerd dat handhaving [...]

read more

Bedrijfsriolering

Intensieve eendaagse cursus - Woensdag 1 oktober – Jaarbeurs Utrecht Bedrijfsriolering. Uit het zicht en onder de grond. Nodig voor de afvoer van afvalwater uit processen en regenwater dat valt op terreinen. Deze riolering moet gesloten zijn om bodemverontreiniging te voorkomen.

read more

Duurzame bouwfysica in woningbouw en utiliteit

Tweedaagse praktijkcursus – Dinsdag 8 en 15 april 2014 Utrecht Menigeen heeft de mond vol over “duurzaam bouwen”, maar wat is het eigenlijk? Men leest over passief huis, cradle 2 cradle, zelfregulerende ventilatie, suskasten, ZTA, enz. Wat houden deze begrippen in? Wat is het verschil tussen CO2-neutraal, energie-nul en klimaatneutraal? De stiltewoning en de frisse school; wat heeft [...]

read more

Drainagetechniek

Eendaagse intensieve cursus - Woensdag 9 april 2014 – Utrecht • Bodemprocessen en doorlaatproeven• Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst • Bergingsfactoren en drainafstanden

read more
Page 2 of 7«12345»...Last »