Circulaire economie in de bouw

Intensieve cursus - Dinsdag 8 april Utrecht of Woensdag 14 mei Eindhoven In deze periode van stagnatie in de bouwsector valt op dat bedrijven die zich profileren in duurzaamheid relatief goed presteren. De bouwwereld staat daarbij voor een aantal grote uitdagingen:

read more

Omgevingseffecten van waterpeilverandering

Intensieve eendaagse cursus – Donderdag 30 januari 2014, Utrecht / Dinsdag 18 maart 2014, Leiden Het peil van oppervlaktewater kan invloed hebben op de grondwaterstand en dat geldt dus ook voor wijzigingen in dat peil. De mogelijke gevolgen van peilveranderingen kunnen voor landbouw en natuur, maar bijvoorbeeld ook voor (stedelijke) bebouwing verstrekkend zijn.

read more

Bedrijfsriolering

Intensieve eendaagse cursus - Woensdag 26 maart 2014 - Locatie Postiljon Hotel Dordrecht Bedrijfsriolering. Uit het zicht en onder de grond. Nodig voor de afvoer van afvalwater uit processen en regenwater dat valt op terreinen. Deze riolering moet gesloten zijn om bodemverontreiniging te voorkomen. Daar is niet alles mee gezegd. In geval van een calamiteit zoals een procesincident, brand, [...]

read more

Seminar Duurzame schoolgebouwen en terreinen

Seminar – Donderdag 14 november 2013 - Jaarbeurs Utrecht Bij zowel bestaande als te realiseren schoolgebouwen vormt duurzaamheid een even noodzakelijk als onderscheidend begrip. Belangrijk is dat de school en haar bestuurders zelf een duurzaamheidsvisie en missie uitdragen voordat deze kan worden vormgegeven. Indien duurzaamheid vanaf het begin wordt meegenomen en er een duidelijke visie is, hoeft [...]

read more

Werken met Sanscrit in de praktijk

Workshop Woensdag 9 oktober 2013 Utrecht Sanscrit is het op internet beschikbaar rekenmodel voor de toepassing van het Saneringscriterium Bodem. Dit saneringscriterium is opgenomen in de Circulaire Bodemsanering van 2009. Het programma Sanscrit dient ter beoordeling van humane, ecologische en verspreidingsrisico’s ten gevolge van de aanwezigheid van bodem/grondwater-verontreiniging.

read more

Bodem in stedelijk gebied

Driedaagse modulaire cursus, Woensdag 6, 13 en 20 november 2013 Jaarbeurs Utrecht De Nederlandse bodem wordt op talloze manieren door de mens beïnvloed, zowel in het landelijk als stedelijk gebied. In de stedelijke contactlaag gaat het onder meer om kabels en leidingen, boringen en grondverzet en tegenwoordig ook stadslandbouw. In de stedelijke ondergrond spelen onder meer [...]

read more

Circulaire economie in de bouw

Intensieve eendaagse cursus Donderdag 25 september 2013 – Utrecht of donderdag 7 november 2013 – Eindhoven In deze periode van stagnatie in de bouwsector valt op dat bedrijven die zich profileren in duurzaamheid relatief goed presteren.

read more

Drainagetechniek

Eendaagse intensieve cursus Woensdag 9 oktober 2013 – Eindhoven of woensdag 15 januari 2014 – Utrecht • Bodemprocessen en doorlaatproeven

read more

Geohydrologie

Eendaagse interactieve cursus Geohydrologie Woensdag 13 november 2013 – Eindhoven of Woensdag 12 maart 2014 – Utrecht • Basisbegrippen geologie; ontstaan van Nederlandse bodem; kenmerken landschappen en bodems

read more

Het opstellen van een goede offerte-aanvraag

Eendaagse interactieve cursus “het opstellen van een goede offerte-aanvraag - basis voor een succesvol project” woensdag 12 juni 2013 locatie: Utrecht | woensdag 11 september 2013 locatie: Eindhoven | donderdag 21 november 2013 locatie: Amersfoort

read more
Page 3 of 7«12345»...Last »