(Her)ontwikkeling van terreinen van zorginstellingen

Praktijkdag -Flexibiliteit en kwaliteit als verdienmodel - Woensdag 29 mei 2013 –  congreszaal GGNet Apeldoorn Sinds enkele jaren zijn zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor hun vastgoed en gelijk moeten ze aan de slag. De wijzigingen in de bekostiging van zorgvastgoed in de afgelopen jaren, het scheiden van zorg en wonen en de uitvoering van het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ [...]

read more

Nazorg bij bodemsanering en stortplaatsen

Seminar Nazorg bij bodemsanering en stortplaatsen - Donderdag 25 april 2013 Jaarbeurs Utrecht Bij de bodemsanering kan gekozen worden uit het verwijderen van de verontreinigende stoffen uit de bodem en het isoleren, beheersen en controleren (IBC) daarvan. De afweging vond plaats op basis van locatiespecifieke omstandigheden. Vanaf het begin van de bodemsaneringsoperatie in 1980 tot op heden is op tientallen locaties [...]

read more

Duurzame bouwfysica in woningbouw en utiliteit

Tweedaagse praktijkcursus - Dinsdag 28 mei + 4 juni 2013 Eindhoven Menigeen heeft de mond vol over “duurzaam bouwen”, maar wat is het eigenlijk? Men leest over “passief huis, cradle 2 cradle, zelfregulerende ventilatie, suskasten, ZTA” enz. Wat houden deze begrippen in?

read more

Duurzaam aan het werk

Modulaire opleiding ‘Duurzaam aan het werk’ – van duurzaam denken naar handelen – Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen krijgen een steeds breder draagvlak in de maatschappij. Was het vroeger typisch iets voor milieu-idealisten, nu zien we bij zowel overheden als bedrijven dat de duurzaamheidsgedachte breed gedragen wordt.

read more

Duurzame Renovatie van woningen

Tweedaagse cursus - Dinsdag 16 & 23 april 2013 Utrecht of Dinsdag 10 & 17 september 2013 Eindhoven Renoveren en de bestaande voorraad vormen de nieuwe speerpunten voor de Nederlandse bouw. Een groot deel van de bestaande woningvoorraad is op een leeftijd dat er veel werkzaamheden nodig zijn.

read more

Circulaire economie in de bouw

Intensieve eendaagse cursus / Donderdag 14 maart 2013 Utrecht of Donderdag 23 Mei 2013 Eindhoven In deze periode van stagnatie in de bouwsector valt op dat bedrijven die zich profileren in duurzaamheid relatief goed presteren.

read more

Duurzame gebiedsontwikkeling voor bodemprofessionals

Eendaagse oriëntatiecursus / Woensdag 20 Maart 2013 Utrecht of Dinsdag 14 Mei 2013 Eindhoven Het bodembeleid in Nederland is sterk aan het veranderen. De Wbb verdwijnt als separate wet en zowel bodembeleid als wetgeving (Omgevingswet) worden gekoppeld aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Dit betekent, mede in het kader van het afl open van de bodemsaneringsoperatie in Nederland, dat van bodemprofessionals [...]

read more

Seminar Bodemsanering en ecologische risicobeoordeling

Donderdag 17 januari 2013 locatie: Utrecht De overheden in Nederland hebben een convenant gesloten over de bodemsanering. Als eerste zijn gevallen van bodemverontreiniging met te grote humane risico’s aan de beurt. Daarna wordt het accent verlegd naar bodemverontreiniging met ecologische risico’s. Die gevallen moeten in 2015 in elk geval in kaart zijn gebracht. Het convenant meldt daarover: 

read more

Offerte aanvraag

Eendaagse intensieve cursus Offerte aanvraag Donderdag 24 januari 2013 Utrecht of Dinsdag 9 april 2013 Eindhoven De voordelen van een helder geformuleerde offerte-aanvraag zijn evident

read more

Drainagetechniek

Eendaagse intensieve cursus Drainagetechniek Wo 12 december 2012 – Eindhoven of di 26 maart 2013 – Utrecht • Bodemprocessen en doorlaatproeven • Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst

read more
Page 4 of 7« First...«23456»...Last »