Geohydrologie

Eendaagse intensieve cursus Geohydrologie Wo 16 januari 2013 – Eindhoven of  wo 17 april 2013 – Utrecht • Basisbegrippen geologie; ontstaan van Nederlandse bodem; kenmerken landschappen en bodems • Relaties geologie en hydrologie; meten en rekenen aan grondwater; grondwaterkwaliteit

read more

Duurzame Gebiedsontwikkeling voor bodemprofessionals

Eendaagse oriëntatiecursus Duurzame Gebiedsontwikkeling voor bodemprofessionals – Woensdag 10 oktober 2012 – Utrecht of dinsdag 11 december 2012 – Eindhoven Het bodembeleid in Nederland is sterk aan het veranderen. De Wbb verdwijnt als separate wet en zowel bodembeleid als wetgeving (Omgevingswet) worden gekoppeld aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

read more

Duurzaam ondernemen in de praktijk

Eendaagse training Duurzaam ondernemen in de praktijk –  Donderdag 20 september Amsterdam of Donderdag 1 november Heeswijk Hoe verankert u MVO in uw bedrijf? Met duurzaam ondernemen aan de slag binnen uw organisatie. U ziet de meerwaarde en u heeft ook nog heel wat vragen. Waarschijnlijk doet uw organisatie al meer op het gebied van duurzaamheid dan u vermoedt; hoe krijgt [...]

read more

Bedrijfsriolering

Intensieve eendaagse cursus – Woensdag 26 september 2012 Jaarbeurs Utrecht Bedrijfsriolering. Uit het zicht en onder de grond. Nodig voor de afvoer van afvalwater uit processen en regenwater dat valt op terreinen. Deze riolering moet gesloten zijn om bodemverontreiniging te voorkomen. Daar is niet alles mee gezegd. In geval van een calamiteit zoals een procesincident, [...]

read more

Drainagetechniek

Eendaagse intensieve cursus: Dinsdag 18 september 2012 – Utrecht of woensdag 12 december 2012 – Eindhoven Het klimaat in Nederland verandert; perioden met heftige neerslag worden afgewisseld met perioden van (soms) langdurige droogte. Dat stelt eisen aan onze waterhuishouding, waarvan drainage niet het minste instrument is.

read more

Duurzame bouwfysica in woningbouw en utiliteit

Tweedaagse praktijkcursus – Dinsdag 18 + 25 september 2012 Amersfoort / Dinsdag 27 november + 4 december 2012 Eindhoven Menigeen heeft de mond vol over “duurzaam bouwen”, maar wat is het eigenlijk? Men leest over “passief huis, cradle 2 cradle, zelfregulerende ventilatie, suskasten, ZTA” enz. Wat houden deze begrippen in? Wat is het verschil tussen CO2-neutraal, energie-nul [...]

read more

Werken met Sanscrit in de praktijk

Workshop, Woensdag 6 juni 2012 Utrecht Sanscrit is het op internet beschikbaar rekenmodel voor de toepassing van het Saneringscriterium Bodem. Dit saneringscriterium is opgenomen in de Circulaire Bodemsanering van 2009. Het programma Sanscrit dient ter beoordeling van humane, ecologische en verspreidingsrisico’s ten gevolge van de aanwezigheid van bodem/grondwaterverontreiniging.

read more

Exportkansen voor bodemsanering

Woensdag 13 juni 2012 - Internationaal congrescentrum - Hof van Wageningen De Nederlandse markt voor bodemsanering krimpt. Dat is in veel opzichten een goed teken. Na dertig jaar nadert de nationale bodemsaneringsoperatie haar einde. Bodemsanering zal op een lager niveau altijd blijven bestaan, als onderdeel van gebiedsgerichte en lokale ontwikkelingen. Het is vrijwel zeker dat dit met minder menskracht [...]

read more

Geohydrologie 2012

Intensieve eendaagse cursus Woensdag 9 mei 2012 Regardz Eindhoven De nieuwe Waterwet (22 dec. 2009) brengt ook ten aanzien van grondwater heel wat veranderingen met zich mee. Zo komen grondwatertaken nu bij water- en hoogheemraadschappen te liggen, bovendien heeft grondwater niet altijd de volle aandacht omdat het zo onzichtbaar is. Vaak blijkt de benodigde basiskennis [...]

read more

Juridische procedures bij bodemverontreiniging

Studiedag: Dinsdag 22 mei 2012 Bilderberg hotel Wolfheze / Donderdag 13 sept 2012 Bilderberg europa hotel Scheveningen De Wet bodembescherming gaat binnenkort verdwijnen. De bodemsanering gaat onderdeel uitmaken van de Omgevingswet. De gesubsidieerde aanpak van bodemverontreiniging zal op den duur verdwijnen. Verwacht wordt dat het aantal juridische procedures rondom bodemverontreiniging fors gaat toenemen. Het aantal [...]

read more
Page 5 of 7« First...«34567»