Congres Bodem en verdroging

Congres Bodem en verdroging – Donderdag 24 januari 2019 Congrescentrum WICC Wageningen Sinds eeuwen is het beheer van bodem en water in Nederland erop gericht om overtollig water zo snel mogelijk af te voeren. Daartoe is het landelijk gebied van drainagebuizen voorzien, zijn beken en rivieren recht getrokken en is het stedelijk gebied vrijwel overal [...]

read more

Omgevingseffecten van waterpeilverandering

Intensieve eendaagse cursus – Donderdag 30 januari 2014, Utrecht / Dinsdag 18 maart 2014, Leiden Het peil van oppervlaktewater kan invloed hebben op de grondwaterstand en dat geldt dus ook voor wijzigingen in dat peil. De mogelijke gevolgen van peilveranderingen kunnen voor landbouw en natuur, maar bijvoorbeeld ook voor (stedelijke) bebouwing verstrekkend zijn.

read more

Seminar Bodemsanering en ecologische risicobeoordeling

Donderdag 17 januari 2013 locatie: Utrecht De overheden in Nederland hebben een convenant gesloten over de bodemsanering. Als eerste zijn gevallen van bodemverontreiniging met te grote humane risico’s aan de beurt. Daarna wordt het accent verlegd naar bodemverontreiniging met ecologische risico’s. Die gevallen moeten in 2015 in elk geval in kaart zijn gebracht. Het convenant meldt daarover: 

read more

Exportkansen voor bodemsanering

Woensdag 13 juni 2012 - Internationaal congrescentrum - Hof van Wageningen De Nederlandse markt voor bodemsanering krimpt. Dat is in veel opzichten een goed teken. Na dertig jaar nadert de nationale bodemsaneringsoperatie haar einde. Bodemsanering zal op een lager niveau altijd blijven bestaan, als onderdeel van gebiedsgerichte en lokale ontwikkelingen. Het is vrijwel zeker dat dit met minder menskracht [...]

read more