Ruimtelijke klimaatadaptatie

Intensieve interactieve eendaagse cursus – Dinsdag 2 oktober 2018 Utrecht / Woensdag 7 november 2018 Eindhoven Het is inmiddels een gegeven dat extreme neerslag, langere droogtes en hittestress ten gevolge van kli- maatverandering zich ook in Nederland steeds vaker voordoen. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adapta- tie (DPRA) uit 2017 stelt dat in 2021 klimaatadaptatie onderdeel moet [...]

read more

Succesvol uitvoeren van gemeentelijk Energie- en Klimaatbeleid

Eendaagse praktijkcursus – Succesvol uitvoeren van gemeentelijk Energie- en Klimaatbeleid – Donderdag 2 november 2017 – Utrecht Nederland moet CO2 neutraal worden in 2050. De onlangs door minister Kamp gelanceerde Energie Agenda voorziet in een belangrijke regierol voor gemeenten.

read more

Drainagetechniek en Geohydrologie

Eendaagse intensieve cursussen Drainagetechniek – Donderdag 30 november 2017 – Utrecht / Geodydrologie Donderdag 25 januari 2018 – Utrecht • Bodemprocessen en doorlaatproeven • Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst • Bergingsfactoren en drainafstanden• Uitvoeren van berekeningen aan de hand van praktijkopgaven

read more

Drainagetechniek en Geohydrologie

Eendaagse intensieve cursus - Geohydrologie: 16 maart 2016 in Utrecht en 14 september 2016 in Eindhoven / Drainagetechniek: 6 april 2016 in Utrecht en 12 oktober 2016 in Eindhoven • Bodemprocessen en doorlaatproeven • Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst • Bergingsfactoren en drainafstanden

read more

Bedrijfsriolering

Intensieve eendaagse cursus - Woensdag 20 mei 2015 Nijmegen Bedrijfsriolering. Uit het zicht en onder de grond. Nodig voor de afvoer van afvalwater uit processen en regenwater dat valt op terreinen.

read more

Circulaire economie in de bouw

Intensieve cursus Circulaire economie in de bouw - Donderdag 12 maart Eindhoven / Dinsdag 15 september Utrecht In deze periode van stagnatie in de bouwsector valt op dat bedrijven die zich profileren in duurzaamheid relatief goed presteren. De bouwwereld staat daarbij voor een aantal grote uitdagingen:

read more

Omgevingseffecten van waterpeilverandering

Intensieve eendaagse cursus – Woensdag 8 oktober 2014 in Leiden of Woensdag 10 december 2014 in Utrecht Het peil van oppervlaktewater kan invloed hebben op de grondwaterstand en dat geldt dus ook voor wijzigingen in dat peil. De mogelijke gevolgen van peilveranderingen kunnen voor landbouw en natuur, maar bijvoorbeeld ook voor (stedelijke) bebouwing verstrekkend zijn.

read more

Drainagetechniek en Geohydrologie

Eendaagse intensieve cursus - Drainagetechniek Dinsdag 7 oktober 2014 – Eindhoven / Geohydrologie Dinsdag 14 oktober 2014 – Eindhoven • Bodemprocessen en doorlaatproeven • Ontwatering door sloten of drains volgens Hooghoudt-Ernst • Bergingsfactoren en drainafstanden • Uitvoeren van berekeningen aan de hand van praktijkopgaven • Ontwerp van een drainage, keuze materiaal en diameter, realisatie • Peilgestuurde drainage; systemen voor [...]

read more

Duurzame Renovatie van woningen

Tweedaagse cursus – Dinsdag 9 & 16 september 2014 Utrecht Renoveren en de bestaande voorraad vormen de nieuwe speerpunten voor de Nederlandse bouw. Een groot deel van de bestaande woningvoorraad is op een leeftijd dat er veel werkzaamheden nodig zijn. Ruim twee miljoen naoorlogse woningen zijn nu vijftig tot zestig jaar oud, tijd voor een [...]

read more

Bedrijfsriolering

Intensieve eendaagse cursus - Woensdag 1 oktober – Jaarbeurs Utrecht Bedrijfsriolering. Uit het zicht en onder de grond. Nodig voor de afvoer van afvalwater uit processen en regenwater dat valt op terreinen. Deze riolering moet gesloten zijn om bodemverontreiniging te voorkomen.

read more
Page 1 of 512345»