Seminar Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet

Seminar Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet – Woensdag 8 februari 2017 – Utrecht Begin 2019 worden 26 afzonderlijke wetten die beoogd zijn onze omgeving te beschermen opgenomen in de Omgevingswet. Het aantal algemene maatregelen van bestuur wordt gereduceerd van meer dan honderd naar vier.

read more

Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet

Seminar – Bodem en Grondwater onder de Omgevingswet: Woensdag 16 maart 2016 Jaarbeurs – Utrecht • Van 26 bestaande wetten naar één Omgevingswet; zitten we op schema voor 2018? • Meer beleidsruimte voor provincies, waterschappen en gemeenten

read more

De dag van de Geohydrologie

Woensdag 4 maart 2015, Jaarbeurs, Utrecht De toenemende drukte in de ondergrond heeft ook zijn (soms vergaande) effecten op het grondwater in zowel stedelijk als landelijk gebied in Nederland.De effecten van ruimtelijke ingrepen (boven- en ondergrondse RO), grondwaterverontreiniging, open en gesloten WKO systemen en hun thermische invloedsgebieden, winning van proceswater, drinkwater, bronbemalingen leiden door die [...]

read more

Seminar Duurzame schoolgebouwen en terreinen

Seminar – Donderdag 14 november 2013 - Jaarbeurs Utrecht Bij zowel bestaande als te realiseren schoolgebouwen vormt duurzaamheid een even noodzakelijk als onderscheidend begrip. Belangrijk is dat de school en haar bestuurders zelf een duurzaamheidsvisie en missie uitdragen voordat deze kan worden vormgegeven. Indien duurzaamheid vanaf het begin wordt meegenomen en er een duidelijke visie is, hoeft [...]

read more

(Her)ontwikkeling van terreinen van zorginstellingen

Praktijkdag -Flexibiliteit en kwaliteit als verdienmodel - Woensdag 29 mei 2013 –  congreszaal GGNet Apeldoorn Sinds enkele jaren zijn zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor hun vastgoed en gelijk moeten ze aan de slag. De wijzigingen in de bekostiging van zorgvastgoed in de afgelopen jaren, het scheiden van zorg en wonen en de uitvoering van het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ [...]

read more

Nazorg bij bodemsanering en stortplaatsen

Seminar Nazorg bij bodemsanering en stortplaatsen - Donderdag 25 april 2013 Jaarbeurs Utrecht Bij de bodemsanering kan gekozen worden uit het verwijderen van de verontreinigende stoffen uit de bodem en het isoleren, beheersen en controleren (IBC) daarvan. De afweging vond plaats op basis van locatiespecifieke omstandigheden. Vanaf het begin van de bodemsaneringsoperatie in 1980 tot op heden is op tientallen locaties [...]

read more