Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie

Seminar Onder- en Bovengrond in de Omgevingsvisie – Woensdag 1 november 2017 – Jaarbeurs Utrecht Bodem en grondwater kunnen een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie worden. Dat begint bij het benoemen van waardevolle functies van deze milieucompartimenten, bijvoorbeeld voor landbouw, natuur, kabels en leidingen, opslag van warmte en koude en drinkwaterwinning.

read more

De Overheid als leverancier van Duurzame Energie en Grondstoffen

Seminar met excursieprogramma – Datum: Woensdag 18 juni 2014 – Herhaling: Woensdag 18 september 2014 Locatie: Waterschap Aa en Maas, ‘s-Hertogenbosch De Nederlandse overheid heeft zich een CO2 reductie doelstelling opgelegd van 30% in 2020 ten opzichte van het jaar 1990. Bij vrijwel alle overheidsinstanties lopen initiatieven en reeds gerealiseerde projecten die niet alleen aan [...]

read more

Handhaving van het Besluit bodemkwaliteit

Donderdag 15 mei 2014 – locatie Jaarbeurs Utrecht Het Besluit bodemkwaliteit bestaat nu ruim vijf jaar. Er is dus ruimschoots ervaring opgedaan met toezicht en handhaving op dit gebied. De ervaringen daarmee zijn wisselend. Vaak wordt gehoord dat het Besluit bodemkwaliteit beslist niet eenvoudiger is geworden dan het Bouwstoffenbesluit. Ook wordt wel beweerd dat handhaving [...]

read more