Congressen hebben een bredere opzet dan cursussen. Het aantal deelnemers kan variëren van 40 tot 150 en naast een actueel programma met gerenommeerde sprekers wordt altijd veel tijd vrijgemaakt voor netwerken, ervaringsuitwisseling en discussie. Congressen kunnen ook in samenwerking met marktpartijen worden ontwikkeld, waarbij Eurecom vooral de logistieke voorbereiding en uitvoering verzorgt.

Voorbeelden van congressen die zijn georganiseerd: “Parels in de Stad” (over de integrale herontwikkeling van brownfields, met openingstoespraak door de Minister van Milieu, plaats van handeling Westergasfabriek Amsterdam, 160 deelnemers. Programma in samenwerking met o.a. het toenmalig Ministerie van VROM en Bouwfonds Ontwikkeling.

Congres “Gevalsdefinitie in de Wet bodembescherming”, “Bodem Bomvol Energie”, “Bodemenergie en grondwaterverontreiniging”, “Spoedgevallen van bodemverontreiniging”, “Parels in het Landelijk gebied” (congres over het benutten van kansen voor ontwikkelingen in het groen), “Grondwater in de Stad”, “Nieuwe technieken voor bodemonderzoek en sanering”, “Gemeentelijk grondbeleid”, congres in samenwerking met ARCADIS infrastructuur, milieu, gebouwen; congres WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten),  congres Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, diverse congressen over de Wabo (omgevingsvergunning).

Voor het actuele programma overzicht, zie de agenda.