De cursusprogramma’s (die doorgaans één- of tweedaags zijn) kenmerken zich door een hoge actualiteitswaarde en goede kwaliteit, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De docenten zijn zelf werkzaam in de dagelijkse advies- of uitvoeringspraktijk waardoor de cursussen direct toepasbare kennis opleveren voor de deelnemers. Om het interactieve karakter van de cursussen te waarborgen worden groepsgroottes  bewust beperkt  tot een maximum van ca. 15 personen.

Voor het actuele programma overzicht zie de agenda.