Cursussen en adviezen liggen vaak in elkaars verlengde. Niet zelden gebeurt het dat een cursus de start of een onderdeel uitmaakt van een groter traject of project. Ook hiervoor kunt u bij Eurecom terecht.

In het Expertisenetwerk Duurzaamheid van Eurecom zijn ca. 60 experts opgenomen die allen deskundig en ervaren zijn op één of meer van de volgende aandachtsgebieden:

Duurzaam inkopen – duurzame materialen – duurzaam bouwen / revitaliseren – duurzame gebiedsontwikkeling – duurzame infrastructuur / vervoer – energie – economie – sociale aspecten van duurzaamheid – juridische aspecten – duurzame landbouw – biodiversiteit – ecologie/natuurbeheer – duurzaam bodem- /(grond)waterbeheer – afvalbeheer – duurzaam ondernemen / mvo – duurzame certificering

Eén of meer van deze experts kunnen in zowel advies- als kennisoverdrachtsprojecten worden ingezet waarbij de voordelen voor u als klant / opdrachtgever evident zijn:
- Het adviesteam wordt op wens samengesteld afhankelijk van vereiste deskundigheid binnen het project en niet langer dan noodzakelijk wat kostenbesparend werkt
- er is sprake van een grote flexibiliteit bij ons als de uitvoerende partij; er kan op alle mogelijke manieren interdisciplinair  gewerkt worden en dat altijd door ervaren en gemotiveerde mensen.

Zo bent u altijd gegarandeerd van deskundig advies.

Of het nu gaat om een gemeente die een duurzame invulling van een bestemmingsplan wenst, of een onderneming die maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk wil invullen en borgen, door middel van zowel opleidingen, cursussen als adviezen kunt u daar via ons de vereiste kennis en resultaten bereiken.

Hoe werkt het in de praktijk?
U kunt contact met ons opnemen in verband met nieuwe projecten waarop moet worden ingeschreven en/of geoffreerd. Wij zoeken op basis van de vereiste expertise de juiste partijen uit voor het betreffende project. Maar ook als het gaat om deelprojecten of een second opinion kunt u daarvoor bij Eurecom terecht.

*(Verplicht veld)